כניסהשנה סיסמאערוך פרטים
   סכום לפרעון - הפרשי הצמדה
 מדד מעודכן ל2019\10
   
סכום קרן: ריבית שנתית: שיטת הוספת הריבית: שיטת חישוב: בחר מדד הצמדה: תאריך התחלה: תאריך סיום:
עזרה
השימוש במחשבון זה הוא ללא תשלום.

השימוש במידע באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד . תוצאות אלו אינן בבחינת המלצה או התחיבות אלא מוגשות כשירות לצרכן בלבד.

אישור על נכונות החישוב "אתם מחשבים אנחנו מאשרים"
לקבלת פרטים פנו אלינו באמצעות "צור קשר" באתר מ.א. בקרה וניהול בדיקת בנקים
  
מחשבונים פיננסיים - כלל הזכויות שמורות © למ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מ המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים