Login
ריבית אפקטיבית - ריבית נקובה
מה לחשב
% ריבית שנתית נקובה  
   
מספר תקופות  
   
% ריבית שנתית אפקטיבית  
   

 
מה ניתן לחשב במחשבון ריבית אפקטיבית

הריבית האפקטיבית היא הריבית שנצברת ומשולמת על הלוואה בסוף תקופה.
הבנקים ומוסדות אחרים נוהגים לחייב בריבית גם באמצע תקופה, לכן כאשר קיים צורך להשוות בין מספר מקורות אשראי צריך להביא את ההלוואות השונות למכנה משותף של ריבית אפקטבית.

% ריבית שנתית נקובה =
% ריבית שנתית נומינאלית

% ריבית שנתית אפקטיבית =
% ריבית שנתית מתואמת


השימוש במידע באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד . תוצאות אלו אינן בבחינת המלצה או התחיבות אלא מוגשות כשירות לצרכן בלבד.


אישור על נכונות החישוב "אתם מחשבים אנחנו מאשרים"
לקבלת פרטים פנו אלינו באמצעות "צור קשר" באתר מ.א. בקרה וניהול בדיקת בנקיםמחשבונים פיננסיים - כל הזכויות שמורות © למ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מ