כניסהשנה סיסמאערוך פרטים
פסיקת ריבית-או במט"ח או בש"ח בריבית לא צמודה
 
תאריך התחלה
 
 
תאריך סיום
   
 
סכום קרן החוב
 
 
בחר טבלה
לא ניתן לחשב לאחר תאריך (31/12/2021)
עזרה

חישוב חוב במט'ח או חוב במטבע ישראלי הצמוד למט'ח לפי ריבית 'ליבור' בתוספת 1%.

חישוב חוב בש"ח לפי חוק פסיקת ריבית ב"ריבית שקלית" משתנה אינו כולל הצמדה למדד.
"ריבית שקלית" – מחושבת על בסיס ממוצע תשואה שקלית יומית משוקללת המחושב על ידי בנק ישראל בתוספת 2%.

השימוש במחשבון זה הוא ללא תשלום.

השימוש במידע באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד . תוצאות אלו אינן בבחינת המלצה או התחיבות אלא מוגשות כשירות לצרכן בלבד.

אישור על נכונות החישוב "אתם מחשבים אנחנו מאשרים"
לקבלת פרטים פנו אלינו באמצעות "צור קשר" באתר מ.א. בקרה וניהול בדיקת בנקים


מחשבונים פיננסיים - כל הזכויות שמורות © למ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מ המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים