Login
    סכום לפרעון - והפרשי שער
סכום קרן בש"ח: בחר מטבע להצמדה:
שיטת הוספת ריבית: % ריבית שנתית:
תאריך התחלה: תאריך סיום:
עזרה
שערי המט"ח הם של בנק ישראל.

השימוש במידע באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד . תוצאות אלו אינן בבחינת המלצה או התחיבות אלא מוגשות כשירות לצרכן בלבד.

אישור על נכונות החישוב "אתם מחשבים אנחנו מאשרים"
לקבלת פרטים פנו אלינו באמצעות "צור קשר" באתר מ.א. בקרה וניהול בדיקת בנקים
מחשבונים פיננסיים - כל הזכויות שמורות © למ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מ המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים