Login
ערך עתידי סידרה
מה לחשב
סכום תקופתי  
   
% ריבית תקופתית  
   
מספר תקופות  
   
סך ערך עתידי סידרה  
   

 
מה ניתן לחשב במחשבון ערך עתידי סידרה

א. ערך עתידי של סידרת תשלומים
ב. סכום תקופתי של קרן צוברת עם ערך עתידי ידוע.

השימוש במידע באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד . תוצאות אלו אינן בבחינת המלצה או התחיבות אלא מוגשות כשירות לצרכן בלבד.


מחשבונים פיננסיים - כל הזכויות שמורות © למ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מ המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים